آرشیو گزارش ها

 • گزارش فراخوان ۸۸ (ماه مبارک رمضان) | ۸ تیر , ۱۳۹۵
 • گزارش فراخوان ۸۴ و ۸۵ | ۱۲ اسفند , ۱۳۹۴
 • یک گزارش و دو فراخوان | ۸ بهمن , ۱۳۹۴
 • گزارش فراخوان ۸۳ | ۵ دی , ۱۳۹۴
 • گرارش فراخوان ۸۰ | ۲۹ اسفند , ۱۳۹۳
 • گزارش فراخوان ۷۹ | ۱۴ اسفند , ۱۳۹۳
 • گزارش فراخوان ۷۸ | ۲۵ بهمن , ۱۳۹۳
 • گزارش فراخوان ۷۷ | ۴ آبان , ۱۳۹۳
 • گزارش فراخوان ۷۶ (ماه مبارک رمضان) | ۲ مرداد , ۱۳۹۳
 • گزارش فراخوان ۷۵ | ۲۰ خرداد , ۱۳۹۳
 • توزیع گوشت گوسفند | ۲۳ اردیبهشت , ۱۳۹۳
 • گزارش فراخوان ۷۴ | ۱۵ اردیبهشت , ۱۳۹۳
 • گزارش روزه لیله الرغائب | ۱۱ اردیبهشت , ۱۳۹۳
 • بازدید از خانه سالمندان (عکس) | ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۳
 • گزارش فراخوان ۷۳ | ۱۴ فروردین , ۱۳۹۳
 • فراخوان شماره ۷۲ | ۸ بهمن , ۱۳۹۲