اساس نامه

کلیه فعالیتهای گروه غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین کشور طبق اساسنامه فعالیت می‌نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه گروه خیریه انصار

فصل اول ـ کلیات و اهداف
ماده ۱
نام:  گروه خیریه انصار است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار گروه نامیده می شود.
ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای گروه غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمنا گروه از نوع موسسات مذکور در ماده اول آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب مورخ ۲۹  /۳/۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران است.
ماده ۳
محل : مرکز اصلی گروه در استان تهران شهرستان تهران
به نشانی : خیابان سمیه، خیابان رامسر، نبش کوچه زیبا، پلاک ۹۶ طبقه دوم است و در صورت لزوم می‌تواند برابر مقررات در سایر نقاط داخل کشور شعبه ، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.
ماده ۴
تابعیت : گروه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.
ماده ۵
مدت : فعالیت گروه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.
ماده ۶
دارایی اولیه گروه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون ریال) می‌باشد که توسط هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار گروه قرار گرفته است.
ماده ۷
هیات موسس بعد از تاسیس و معرفی هیات امناء تحت عنوان موسس مسئولیتی در قبال گروه نخواهد داشت.
ماده ۸
اهداف گروه عبارتند از:
۱-    انجام خدمات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی و خیریه در همه سطوح و برای تمام طبقات محروم
۲-   فعالیت در جهت اصلاح زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در راستای رفع فقر و محرومیت از جامعه
۳-    برگزاری مراسمات مذهبی و تلاش در جهت ارتقا سطح معنویت در جامعه
۴- برگزاری برنامه‌های فرهنگی – تفریحی در میان اعضا و همکاران گروه
۵- انتشار کتب و نشریات و انجام امور فرهنگی در جهت رشد و توسعه کشور
۴ – همکاری با دیگر گروه های خیریه فعال جهت رشد و پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و عمرانی گروه.

فصل دوم – ارکان
ماده ۹
ارکان گروه عبارتند از : ۱- هیئت امنا ۲- مجمع عمومی ۳- هیات مدیره ۴- مدیر عامل ۵- بازرسان
الف) هیئت امنا
–    هیئت امنا مرکب از ۵ نفر از موسسین گروه است و مسئولیت‌های زیر را عهده دار است:
–    تدوین اساسنامه و اصلاح آن
–    تایید نامزدهای هیئت مدیره
–    تایید صحت انتخابات
–    نظارت کلی بر فرآیند انجام امور گروه
الف) مجمع عمومی
ماده ۱۰
مجمع عمومی از اعضا فعال تشکیل شده و به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.
تبصره: عضو فعال کسی است که دو سال به صورت فعال در گروه فعالیت کرده و عضویت فعال آن به تایید هیئت مدیره رسیده باشد.
ماده ۱۱
چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیئت امناء به عللی غیر ممکن شود هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت اعضا به عنوان عضو هیئت امناء انتخاب می نماید.
ماده ۱۲
مجمع عمومی عادی سالی یک بار در اسفند ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء فعال و جهت تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضا حاضر ضرورت دارد.
در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره، مدیر عامل ، بازرس(بازرسان) یا اکثریت اعضای هیات امناء تشکیل گردد.
ماده ۱۳
وظایف مجمع عمومی عادی
۱-  انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس
۲-  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس
۳-  تعیین خط مشی کلی و برنامه‌های کلان گروه
۴-  بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات هیئت مدیره
۵-  تصویب ترازنامه گروه
۶-  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه ها
ماده ۱۴
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
۱-  با درخواست هیئت مدیره، مدیر عامل یا بازرس
۲-  با درخواست دو نفر ازسه نفر از اعضاء هیئت امناء
تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا ۱۵ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.
تبصره ۲ : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.
تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱-    بررسی و تصویب یا رد انحلال
۲-   عزل بعض یا کل اعضای هیئت مدیره و بازرس و انتصاب اعضای جدید
ماده ۱۶
جلسات مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و یک ناظر – مورد توافق اعضا – اداره می شوند.
ماده ۱۷
ب) هیات مدیره
گروه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره ۱ : جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت متوالی هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا چهار جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳ : انتخاب مجدد هیات مدیره بلامانع است.
ماده ۱۸
در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۱۹
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا دبیر تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
ماده ۲۰
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود رئیس، دبیر و مسئول امور مالی را انتخاب می‌نمایند. آیین‌نامه‌های داخلی حدود وظایف ایشان را تعریف می‌کند.
ماده ۲۱
هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام خواهند نمود.
ماده ۲۳
هیات مدیره نماینده قانونی گروه بوده و وظایف و اختیارات آن در چار چوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :
تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی ، برنامه‌ها و تدبیر راهکارهای لازم برای تحقق اهداف گروه، حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حساب‌ها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ،  افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل به غیر
بطور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به نام گروه انجام دهد.
تبصره ۱ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امناء است ، هیات مدیره  کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت حدود اهداف گروه دارا می باشد.
تبصره ۲ : هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از جمع خود یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.
مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی گروه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده گروه محسوب شده و از طرف گروه حق امضاء دارد و عزل وی از اختیارات هیات مدیره می باشد که بایستی مستند و مدلل باشد.
تبصره ۳ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و در غیاب مدیر مالی رئیس یا دبیر هیات مدیره و مهر گروه معتبر خواهد بود.
ج) مدیر عامل :
ماده ۲۳
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می باشد :
۱-     نمایندگی قانونی گروه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
۲-     استخدام و عزل و نصب کارکنان گروه در حدود ضوابط و مصوبات و تحت نظارت هیئت مدیره
۳-     نگه داری دارائی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر گروه
۴-     اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.
۵-     ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای گروه به هیئت مدیره جهت ارائه  به مجمع عمومی.
۶-     تهیه پیش نویس برنامه سالانه، ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیئت مدیره و ارسال به مجمع عمومی
۷-     تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیئت مدیره
۸-     نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر
۹ –   در خواست برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده
۱۰-  مدیریت اجرای برنامه‌های گروه و نظارت بر حسن انجام آن توسط همکاران
۱۱-   انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق آئین نامه های مصوب و قانون تجارت به مدیر عامل محول شده یا  می‌شود.
ماده ۲۴
حقوق و مزایای مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره تعیین می‌شود.
در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می‌تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده ۲۵
مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیئت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلا مانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظائف محوله را انجام دهد.
د ) بازرس
ماده ۲۶
مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.
ماده ۲۷
وظایف بازرس به شرح زیر است.
۱-  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
۲-  مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عمل کرد برای اطلاع مجمع عمومی
۳-  گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره اعم از مفاد اساسنامه به هیئت امناء
۴-   اظهار نظر کتبی در باره صحت صورت دارائی ، عمل کرد و مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند
۵-   سایر وظایفی که قانون تجارت به عهده بازرس قرار داده است
تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید
ماده ۲۸
بازرس می‌تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات گروه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.
ماده ۲۹
در صورت فوت یا استعفاء یا معذوریت بازرس هئیت مدیره با تایید هیئت امنا بازرسی را انتخاب و چایگزین وی خواهد کرد.

ماده ۳۰
هیئت مدیره مدیر عامل و بازرس تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.
فصل سوم – بودجه و مواد متفرقه
ماده ۳۱
بودجه گروه از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حق عضویت و سایر فعالیت‌های قانونی و مجاز تامین می‌شود.
ماده ۳۲
درآمد و هزینه های گروه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد
تبصره ۱ : گروه مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه ها وجود داشت در حساب مخصوصی به نام گروه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره ۲ : سال مالی گروه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می‌شود و به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۳
کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی گروه نگهداری می‌شوند
ترتیب امضا مکاتبات رسمی را هیئت مدیره تعیین می نماید
تبصره : مصوبات و صورت جلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید
ماده ۳۴
گروه مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید
ماده ۳۵
گروه مکلف است محل گروه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید
ماده ۳۶
گروه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیئت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره : هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم گروه مسئولیت قانونی دارند
ماده ۳۷
انحلال : در صورت انحلال گروه هیئت امنا موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) ، دارایی گروه را در جهت اهداف گروه هزینه کند و نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
ماده ۳۸
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۳۹
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۹ ماده و ۱۷ تبصره در نشست مورخ ….  هیئت موسس و هیئت امناء به تصویب رسید.