خلاصه فعالیت ها

خلاصه فعالیت های انجام شده:

 • پرداخت مبلغ ماهیانه ۳۵۰۰۰ تومان به هریک از سه خانواده تحت پوشش گروه
 • پرداخت ماهیانه مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان(از بهمن ماه ۸۹ تا آبان ماه ۹۰) کمک هزینه مخارج زندگی جوانی معرفی شده توسط یکی از اعضای گروه که تا ۱۸ سالگی تحت پوشش بهزیستی بوده و مجبور به ترک بهزیستی شده است.
 • پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان کمک بلاعوض تهیه جهیزیه به یک خانواده نیازمند معرفی شده توسط اعضای گروه که توان بازپرداخت وام را نداشتند.
 • پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان کمک بلاعوض به خانواده نیازمند(خانم و دو بچه ۲ و ۷ساله) یک زندانی معرفی شده توسط یکی از اعضای گروه برای کمک به مخارج زندگی و هزینه درمان آسم بچه ها
 • پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ بلاعوض برای عمل جراحی دندان های یک پسر بچه گل فروش معرفی شده توسط یکی از اعضای گروه که دکتر معالج مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان در هزینه عمل تخفیف داد.
 • برگزاری جلسات آشنایی با سایر گروه های خیریه فعال در صنعت نفت جهت استفاده از تجربیات و هم افزایی امکانات در کمک رسانی به نیازمندان
 • ارتباط با سازمان بهزیستی استان تهران و خیرین فعال در زمینه سرپرستی کودکان بی سرپرست جهت بررسی مشکلات این کودکان و پرورشگاههای ایشان و قوانین و مقررات این بخش برای ورود تخصصی موسسه خیریه انصار در این زمینه
 • برگزاری جلسات ماهیانه هیات مذهبی انصار در صبح اولین جمعه هر ماه شمسی با حضور فعالین گروه
 • پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان وام به یکی از همکاران خدماتی برای پرداخت اجاره های معوقه محل سکونت
 • پرداخت مبلغ ۲۲۴۰۰۰ تومان کمک بلاعوض در ۲ مرحله به خانواده نیازمند(خانم و دو بچه ۲ و ۷ساله) یک زندانی معرفی شده توسط یکی از اعضای گروه برای کمک به مخارج زندگی
 • پرداخت ۲ فقره وام کمک هزینه تهیه جهیزیه به مبالغ ۵۰۰۰۰۰ و ۷۰۰۰۰۰ تومان به ۲ خانواده نیازمند معرفی شده توسط اعضای گروه
 • پرداخت مبلغ ماهانه ۵۰۰۰۰ تومان( به مدت ۱۴ ماه تا اردیبهشت ۹۰) اقساط وام گرفته شده توسط گروه برای تکمیل مبلغ دیه جرح غیرعمد در تصادف و آزادی یک پدر زندانی بی بضاعت
 • پیوستن دوستان در شرکت مهندسی و توسعه نفت به جمع گروه برای جمع آوری کمک و پرداخت به نیازمندان
 • برگزاری جلسه آشنایی با سایر گروه های خیریه فعال در صنعت نفت جهت استفاده از تجربیات و هم افزایی امکانات در کمک رسانی به نیازمندان
 • پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان جهت برگزاری مراسم افطاری ایتام طبق روال سنوات گذشته برای ۱۰۰ نفر از این عزیزان
 • جمع آوری مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۱ تومان از خیرین و نذورات و خرید و قربانی ۴ راس گوسفند در روز عیدقربان و تقسیم و توزیع آن بین حدود ۵۰ خانواده نیازمند از پیش شناسایی شده توسط اعضای گروه طبق روال سنوات قبل
 • پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان کمک هزینه بلاعوض خرید یخچال به یک خانواده نیازمند معرفی شده توسط اعضای گروه که توان بازپرداخت وام را نداشتند
 • پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان کمک بلاعوض دیگر به خانواده نیازمند(خانم و دو بچه ۲ و ۷ ساله) یک زندانی معرفی شده توسط یکی از اعضای گروه برای کمک به مخارج زندگی و هزینه درمان آسم بچه ها، خوشبختانه پدر خانواده شهریور ماه ۹۰ از زندان آزاد شد.
 • پرداخت مبلغ ۸۵۰۰۰ تومان بلاعوض برای آزمایش تشخیص اکو قلب یک پسر بچه گل فروش معرفی شده توسط یکی از اعضای گروه
 • پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان وام کمک هزینه تهیه جهیزیه به یک خانواده نیازمند معرفی شده توسط اعضای گروه
 • پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰۰ تومان به صورت قرض ۳ ماهه به خانواده ای معرفی شده توسط یکی از اعضای گروه که ۳ روز مانده به عروسی دخترشان، دزد کلیه جهیزیه را دزدیده بود برای کمک به خرید فوری اقلام اساسی جهیزیه که کامل بازپرداخت گردید.
 • رایزنی با بانک و گرفتن و ضمانت وام خودرو به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰۰ تومان برای جبران هزینه های عمل قلب باز و پرداخت قرض های یکی از کارگران فنی که با موفقیت انجام شد و در حال حاضر مشغول کار است و اقساط وام را شخصا بازپرداخت می نماید.
 • پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان وام کمک هزینه ازدواج به یک کارگر خدماتی معرفی شده توسط اعضای گروه
 • پرداخت دو فقره وام به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ تومان وام به کارگران خدماتی برای پرداخت اجاره خانه معوق و پرداخت قرض های معوق معرفی شده توسط اعضای گروه
 • پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان وام کمک هزینه درمان دختر به یک کارگر خدماتی معرفی شده توسط اعضای گروه
 • پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰ تومان وام کمک هزینه تهیه جهیزیه به یک خانواده نیازمند معرفی شده توسط اعضای گروه
 • پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان وام جهت پرداخت قرض های معوق یک کارگر خدماتی معرفی شده توسط اعضای گروه
 • گرفتن ۳ دستگاه بخاری گازسوز اهدایی یکی از اعضای گروه و تحویل آن به خانواده های نیازمند شناسایی شده در جنوب شهر تهران