درباره گروه

جوانه درخت پرثمر گروه انصار در سال۱۳۶۷ توسط دانشجویان دانشکده که شاهد وضعیت مردم اطراف خود بودند به ثمر نشست…

آنان که پدر یتیمان کوفه را مقتدای خود می دانستند و محبت دستان او را در دستان خود می دیدند، اندکی از روح بلندش را در کویر نیازمند جان خود احساس می کردند؛ چشم هایشان را به افق های بلند عشق و ایثار دوخته بودند و با اندک بضاعت خود عزم سفر کردند. راه علی را در دل شب های سرد پیش گرفتند تا شاید نور شمع وجودشان روشنی بخش ظلمت آنان شود و صدای محبت شان، قلب های شکسته و پر درد را به خانه ی امیدها و یکرنگی ها مبدل کند و شاید، نگاه های پر حسرتشان در فضای مرگبار فراموشی ها، چشمهای خفته را بیدار کند.

کارآغاز شده بود…

دانشجویان گروه انصار، غذای خود را شبانه بر در خانه های یتیمان و مستمندانی می بردند که قبلاَ شناسایی کرده بودند؛

کودکان گرسنه و مادران چشم به در دوخته را با نیمی از غذای خود از گرسنگی رها می ساختند.

پس از گذشت زمان و با استقبالی که از طرف دانشجویان به عمل آمد، لازم می نمود که این حرکت انسجام بیشتری یابد.

بنابراین دانشجویان در سال ۱۳۶۹ با گرفتن اتاق، خرید لوازم مورد نیاز جهت حمل غذا و یخچال جهت نگهداری غذا، گروه منسجمی را بنیان نهادند که حرارت وجودش خانواده های بی بضاعت بیشتری را بهره مند می ساخت.

در سال ۱۳۷۱ دامنه ی فعالیت های گروه، مناطق محروم بیشتری را فراگرفت.

دانشجویان، مبارزه با فقر فرهنگی که آن را منشأ اصلی هر گونه فقری می دانستند را آغاز کردند.

فعالیت هایی مانند ساختمان سازی، مدرسه سازی، برگزاری کلاس های آموزشی-فرهنگی و همچنین تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت…

هر چقدر که از ادامه فعالیت ها می گذشت، گروه انصار رشد و بسط بیشتری می یافت؛

چرا که در ادامه این راه  مسئولان، اساتید و کارکنان دانشکده نیز در کنار دانشجویان قرار گرفتند.

با هماهنگی های به عمل آمده با دانشکده، مقرر شد غذاهای اضافی هر وعده به این گروه واگذار شود تا با اهدای آن به خانه های تحت پوشش، بتوان کاری به مراتب منسجم تر و مستمرتر از پیش انجام داد.

علاوه بر این، گروه هزینه های مداوای چندین بیمار و مخارج عمل جراحی آنان را با کمک دانشجویان عهده دار شد که این رویه به فضل خداوند متعال تاکنون ادامه یافته است.

همچنین تأمین مایحتاج اولیه و لوازم ضروری زندگی (یخچال، بخاری، پتو و…) و نیز امکانات مورد نیاز تشکیل زندگی زوج های جوان نیازمند، از دیگر فعالیت های این گروه است.

بد نیست بدانید گروه انصار در زمینه ارسال کمک های ضروری به هموطنان مصیبت زده و حادثه دیده در حوادث غیر مترقبه نیز آستین همت بالا زده است.

اینک هر چه می گذرد آن جوانه کوچک بارورتر می شود تا میوه های آن لبخند شیرین یتیمان و مستمندان باشد .

و اکنون،

دست تمامی کسانی که

دلی به وسعت و پاکی آسمان

و قلبی هم رنگ گل های سرخ محبت دارند، به گرمی می فشاریم

و می خواهیم به آفتاب کوفه اقتدا کنند

و پا به میدان گذارند

تا دل های مان

و گام هایمان

یکی شود

برای زدودن فقر…

فقر فرهنگی،

فقر معنوی،

و فقر مادی .