گزارش خرید ویژه نوروزی در پایان سال ۹۳

با سلام و احترام؛

این خرید در دو قسمت صورت گرفته است:

۱. برای مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست، بد سرپرست، معلول و یتیم به شرح زیر:

پنیر ۱۷ کیلویی: ۷ حلب

خرما: ۹۶ بسته

عسل: ۱۸ کیلو

تخم مرغ: ۹۰۰ عدد

چای: ۱۰ کیلو

قند: ۵۰ کیلو

شکر: ۵۰ کیلو

مرغ: ۱۰۰ عدد

ماهی: ۳۰ کیلو

ماکارونی: ۱۰۰ بسته

روغن ۴.۵ کیلویی: ۲۰ حلب

سویا: ۳۰ کیلو

رب: ۶۰ قوطی

آبلیمو: ۲۱ لیتر

ادویه جمعا ۱۰ کیلو

تن ماهی: ۲۴۰ عدد

کفش و لباس: جمعا معادل ۵۰۰.۰۰۰ تومن

۲. برای خانواده های فقرا و نیازمند به شرح زیر:

برنج: ۸۰۰ کیلو

روغن: ۵۰۰ لیتر

مرغ: ۸۰ عدد

ماکارونی: ۲۵۰ بسته

تن ماهی: ۲۹۰ عدد

رب: ۲۴۵ عدد

سویا: ۶۰ بسته

حبوبات: ۲۰۹ بسته

چای: ۱۳۷ بسته

قند: ۹۰ کیلو

شکر: ۴۵ کیلو

کمک هزینه خرید کفش و لباس: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان