فراخوان شماره ۷۰

سلام مجدد

برای فراخوان قبل به ۳ ساعت از انتشار آن نرسید که مبلغ مورد نظر فراهم شد. حال گروه خیریه انصار برای خانواده های نیازمند یک سبد کالا در نظر گرفته است که شامل گوشت، روغن و برنج می باشد. تا کنون برای چند خانوار آماده شده است. این طرح تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه داشته و مبلغ هر سبد ۱۵۰ هزار تومان می باشد. در صورت تمایل به همکاری می توانید با شماره زیر تماس بگیرید.