فراخوان شماره ۷۱

دوستان سلام و خداقوت؛

از مدتی قبل از سوی برخی دوستان پیشنهاد حمایت تحصیلی از دانش آموزان مستعد و نخبه در مناطق محروم که به امکانات و خدمات آموزشی دسترسی ندارند، مطرح شد که پس از بررسی و همفکری، بحمدلله به مجموعه فعالیت های گروه افزوده گردید.

یکی از دلایل اصلی حمایت از این دانش آموزان، تزریق روحیه خودباوری و شکوفا نمودن استعدادهای نهفته دانش آموزان در مناطق محروم و دمیدن روح امید در این مناطق است که در آینده می تواند به لطف خدا سرمنشأ ارائه راهکاری اساسی و زمینه ساز پیشرفت این مناطق شود.

این طرح در ابتدای امر نیاز به حمایت و پیگیری همه شما عزیزان در کلیه مراحل، از شناسایی افراد تا ارسال و توزیع را دارد.

در نخستین گام، تعدادی از دانش آموزان فوق العاده مستعد یک هنرستان آموزش کامپیوتر، در یکی از روستاهای توابع شهرستان دیر استان بوشهر به گروه معرفی شده اند که در مدرسه آنها نیاز به ده دستگاه کامپیوتر می باشد.

با توجه به اینکه مشخصات فنی کامپیوترهای مورد نیاز در حد متوسط است، پیشنهاد می شود علاوه بر جمع آوری کمک های نقدی، افرادی که کامپیوترهای دست دوم بلا استفاده در اختیار دارند یا شرکت ها و نهادهایی را سراغ دارند که مایل به فروش کامپیوترها یا مانیتورهای مستعمل خود می باشند، مراتب را از طریق صفحه تماس با ما با مدیریت گروه در میان گذاشته تا پس از جمع آوری، به این مناطق ارسال آنها فراهم گردد.

اجرکم عندالله.