گزارش روزه لیله الرغائب

دانشجویان دانشکده نفت اهواز در راستای همدردی با تهیدستان، با اهدای غذای خود در تاریخ ۱۱ اردیبهشت فریضه با شکوه روزه داری را ادا نمودند.

DSC_0049قرائت مناجات حضرت امیر المومنین (ع) قبل از مراسم سحری DSC_0061

DSC_0071