گزارش فراخوان ۷۴

با عرض سلام و خدا قوت؛

به حول و قوه الهی با همت شبکه نیکوکاری انصار و همیاران عزیز، با پرداخت مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان کمک هزینه تهیه جهیزیه، شادی را به دو عروس نیازمند هدیه نمودند.