فراخوان شماره ۷۹

تهیه جهیزیه برای دو عروس

سلام خدمت همیاران عزیز؛

این فراخوان جهت تهیه دو فقره جهیزیه برای دو عروس می باشد:

  • یکی از این عروس خانم ها ۲ سال است که در دوران عقد به سر می برد؛ پدرش معتاد است و خرج خانواده توسط مادر تامین می گردد.
  • عروس خانم دوم نیز بسیار مستمند می باشد؛ پدرش دست فروشی می کند و مادرش با کار در خانه مردم کمک خرج خانواده شده است.

 

همت کنیم و دست به دست هم دهیم و شادی زندگی مشترک را به خانواده های این دو عروس هدیه دهیم.

 

همانند گذشته، در صورت عبور کمک های شما از سقف مورد نیاز، صرف موارد بعدی خواهد شد.