فراخوان شماره ۸۰

“فراخوان ویژه خیریه انصار”
در شادی نوروزی ۵۰ خانواده سهیم شوید

روزهای پایان سال روزهایی پر از کار و مشغله و البته حال و هوای خوب و شادیه چون همه به استقبال یک سال جدید و عید نوروز با همه زیبایی ها و طراوتش میرن.
اگه رفقا و دوستان همت کنن و توان و ظرفیت خودشون و دوروبریاشون رو از خانواده و دوست و آشنا گرفته تا همکار و همکلاسی و … یکپارچه کنند،‌ یه کمکی جمع کنیم تا بلکه بتونیم یه بسته مختصر تهیه کنیم هدیه بدیم به خونواده های نیازمند تا شب عیدی دلخوشی اندکی باشه براشون.
برآورد تهیه هربسته تقریبا امسال ۲۰۰ هزار تومان است یعنی برای تهیه ۵۰ بسته، ده میلیون تومان مورد نیاز است.

کما فی السابق مازاد کمک های جمع آوری شده صرف موارد خیر بعدی خواهد شد.