گرارش فراخوان ۸۰

سلام و عرض احترام؛

شاید ندانید اکنون که دارید این نوشته را می خوانید، بچه هایی، یتیمانی، پدرهایی از کار افتاده، زنان بیوه ای که بار سنگین زندگی فرزندانشان را به دوش می کشند و آنهایی که شباهنگام به وقت خوابیدن در حسرت حتی تکه ای نان شب را به فردا می رسانند، از داشتن چیزهایی مانند مقداری روغن، برنج، تن ماهی و چیزهای دیگری که ما به سادگی از کنارشان عبور می کنیم، خدا را ستایش نموده و از صمیم قلب برای شما دعا می کنند. و دیده ایم که با تمام وجود دعا می کنند؛ برای شمایی که خالصانه دست به دست هم داده اید و در راه خیر قدم نهاده اید.

هیچگاه یادم نمی رود سالها پیش، شبی که برای پخش غذا از دانشکده نفت اهواز راهی خانه های نیازمندان شدیم؛ درب خانه ای را زدیم. مردی کهن سال جلویمان ظاهر شد. دخترکی با عروسکی رنگ و رو رفته از پشت او سرک می کشید. پیرمرد جمله ای بر زبان جاری کرد که اشک ما را از چشمان ما جاری نمود. می گفت:

«اگر نیادمده بودید نمی دانستم چه به نوه ام بدهم که بخورد! شرمنده اش می شدم! [با چشمان خیس] خدا خیرتان دهد…»

و حال ما می گوییم، اگر نیامده بودید و دستان پر مهرتان را به ما نداده بودید، نمی دانستیم چگونه از شرمندگی در برابر وجدانمان سر، فراز نماییم… خدا خیرتان دهد… خدا خیرتان دهد… خدا خیرتان دهد… که قبل از این سال نو نگذاشتید شرمندگی در نگاه خیلی ها حلقه نومیدی بزند.

با کمک های شما ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان جمع آوری شد و خوشحالی را در قالب ۱۳۶ بسته خوارکی به خانواده های نیازمند هدیه نمود. (گزارش کامل خرید را از اینجا ببینید)

سال نو برشما مبارک و پر برکت.

التماس دعا