گزارش فراخوان ۸۴ و ۸۵

سلام بر همراهان همیشگی

پیرو کمک شما عزیزان توانستیم ۶.۵ میلیون تومان از ۸ میلیون مورد نیاز بیمار کلیوی را تامین کنیم. پس از مدت زیادی اکنون ایشان می تواند در لیست انتظار پیوند کلیه ثبت نام نماید.

همچنین با توجه به اینکه مقداری از هزینه های مورد سرطانی از مبادی دیگر نیز قابل تامین بوده است، فعلا به طور علی الحساب ۵۰۰ هزار تومان به ایشان اختصاص داده شده است.

با تشکر از همراهیتان