فراخوان شماره ۸۶

سلام بر دوستان عزیز

این روزها همه در حال و هوای عید نوروز هستند؛ یکی دنبال خرید لباس نو و دیگری پی خرید آجیل شب عید. و آن دیگری سرگرم حساب و کتاب های آخر سال خود. اما این میان کسانی هستند که عید و غیر عید برایشان فرقی ندارد. سرخی صورتشان با سیلی است چه نوروز باشد چه نباشد. نه از لباس نو خبری است نه از آجیل و نه هیچ چیز دیگر. می شود این عید را برای تعدادی از خانواده های بی بضاعت متفاوت نمود. می توان شادی شب عید را هم در دل کودکانشان کاشت.

همیاران مهربان! تا عید نوروز چیزی نمانده است. بیایید نیت کنیم و همت، عید را به خانه خانواده های مستمند ببریم.

عیدتان پیشاپیش مبارک.